Over ons

We helpen het klimaat met echt schone energie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de mensen uit de buurt!

Over ons

We helpen het klimaat met echt schone energie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de mensen uit de buurt!

Coöperatie

DECZ wil zoveel mogelijk grote daken in Zeist vol leggen met zonnepanelen. En op termijn misschien ook samen in zonnevelden en windmolens investeren. Bewoners leggen samen geld in een project en krijgen naar rato van de inbreng hun deel van de opbrengst uitgekeerd. Om het samenwerken vorm te geven is er gekozen voor de rechtsvorm van een coöperatie.

Het bestuur wordt gevormd door Ernst van Bokhorst (voorzitter), Arjan Visser (secretaris), Jaap Bakker (penningmeester) en Remco van Ee.

Communicatie- en projectteams

Er zijn diverse projectteams actief. Dit zijn de mensen:

Zon op Dak

Ruud van de Weerdenburg, Remco van Ee, Rudolf de Haan, Mark Spruijt.

Energielandschap

Stefan Jansen, Janet Nienhuis, Jan Pereboom, Remco van Ee, Rudolf de Haan, Maurik Jehee.

Warmteinitiatief

Jan Pereboom, Remco van Ee, Rudolf de Haan, Janet Nienhuis

Communicatieteam

Monique van Bokhorst, Marion Zanders en Annemiek Verstappen.

Historie

Mijn Groene Huis, label van Stichting Energie Zeist was de aanjager van opzetten van een energiecoöperatie voor toen nog ‘een eerste postcoderoosproject’. Mijn Groene Huis helpt bewoners van de gemeente Zeist met het energiezuiniger maken van hun woning. En ook met het opwekken van stroom door bijvoorbeeld zonnepanelen. Steeds vaker bleek dat inwoners zelf geen zonnepanelen op hun dak konden leggen doordat ze bijvoorbeeld in een monument wonen of bomen rondom hun huis voor teveel schaduw zorgen. Terwijl die bewoners wel willen bijdragen aan het opwekken van zonne-energie. Dé oplossing is dan een postcoderoosproject!

Mijn Groene Huis hielp met het werven van vrijwilligers, potentiële deelnemers en ook een bestuur voor een coöperatie. Eind 2018 vond er een eerste bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Zeist. Ruim 50 geïnteresseerden hoorden alle wetenswaardigheden van het investeren in een postcoderoosproject.

En toen bleef het even stil….Terwijl er van alles achter de schermen gebeurde. In 2019 werd het bestuur gevormd en de coöperatie opgericht. Met eigenaren van daken werd veelvuldig overleg gevoerd. Maar gaandeweg bleek toch dat het vinden van daken, maar zeker het onderzoeken of die daken geschikt zijn, het aanvragen van subsidies enz. heel veel tijd kost.

In 2020 zijn enkele geschikte daken gevonden waar we vanaf 2021 zonnepanelen op gaan leggen.