Over ons

We helpen het klimaat met echt schone energie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de mensen uit de buurt!

Over ons

We helpen het klimaat met echt schone energie waarvan de opbrengst ten goede komt aan de mensen uit de buurt!

Coöperatie

DECZ wil zoveel mogelijk grote daken in Zeist vol leggen met zonnepanelen. En op termijn ook samen in zonnevelden en windmolens en/of in duurzame warmteprojecten investeren. Bewoners leggen samen geld in een project en krijgen naar rato van de inbreng hun deel van de opbrengst uitgekeerd. Om het samenwerken vorm te geven is er gekozen voor de rechtsvorm van een coöperatie.

Het bestuur wordt gevormd door Remco van Ee (voorzitter), Stefan Janssen (secretaris), Maarten Schaareman (bestuurslid techniek), Jaap Bakker (penningmeester) en Annemiek Verstappen (bestuurslid communicatie)

Communicatie- en projectteams

Er zijn diverse projectteams actief. Dit zijn de mensen:

Zon op Dak

Ruud van Weerdenburg, Remco van Ee, Rudolf de Haan, Mark Spruijt.

Energielandschap

Stefan Jansen, Janet Nienhuis, Jan Pereboom, Maurik Jehee.

Warmte-initiatief

Jan Pereboom, Remco van Ee, Janet Nienhuis

Communicatieteam

Marion Zanders en Annemiek Verstappen.

Historie

Mijn Groene Huis, label van Stichting Energie Zeist was de initiatiefnemer van een energiecoöperatie voor,  zoals het werd genoemd, ‘een postcoderoosproject’. Mijn Groene Huis helpt bewoners van de gemeente Zeist met het energiezuiniger maken van hun woning. En ook met het opwekken van stroom door bijvoorbeeld zonnepanelen. Steeds vaker bleek dat inwoners zelf geen zonnepanelen op hun dak konden leggen doordat ze bijvoorbeeld in een monument wonen of bomen rondom hun huis voor teveel schaduw zorgen. Terwijl die bewoners wel willen bijdragen aan het opwekken van zonne-energie. Dé oplossing is dan een gezamenlijk project op een ander dak in jouw deel van de gemeente!

Mijn Groene Huis hielp met het werven van vrijwilligers, potentiële deelnemers en ook een bestuur voor een coöperatie. Eind 2018 vond er een eerste bijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Zeist. Ruim 50 geïnteresseerden hoorden alle wetenswaardigheden van het investeren in een postcoderoosproject.

In 2019 werd -uiteindelijk- het bestuur gevormd en de coöperatie opgericht. Met eigenaren van daken werd veelvuldig overleg gevoerd. Gaandeweg bleek dat er best wel wat dakeigenaren bereid zijn hun dak ter beschikking te willen stellen. Maar tegelijkertijd ook dat een dak dan altijd geschikt is, de dakeigenaar toch even ander prio’s heeft, de timing met financiering of de financiële regelingen voor zon-op-dak projecten matcht niet etc.

In 2020 zijn met de dakeigenaren afspraken gemaakt voor geschikte daken, waar we vanaf 2021 zonnepanelen op gaan leggen.