Ontwikkelingen A12/spoorzone?

Op 22 februari 2022 heeft de gemeenteraad besloten de verkenning op dit moment niet verder uit te werken, vanwege onduidelijkheid over geluidsnormen en andere onzekerheden. Niet eerder dan in 2025 zal de gemeente de mogelijkheden in dit gebied opnieuw bekijken.