Ontwikkelingen A12/spoorzone?

Zeist heeft een flinke opgave in de energietransitie, de gemeente onderzoekt de mogelijkheid van het opwekken zon- en windenergie in het gebied tussen de A12 en het spoor. DECZ is  in  gesprek met de gemeente, bewoners, grondeigenaren en diverse (natuur)organisaties uit Zeist.

We willen graag een burgerbeweging op gang brengen waar voorstanders, tegenstanders, bewoners en alle belanghebbenden samenkomen. Met het doel om binnen de gemeente Zeist optimaal onze eigen duurzame energie op te wekken en tegelijk volledig oog te houden op biodiversiteit, natuurwaarden en de belangen van alle betrokkenen. Belangrijk is waar we die opwek realiseren en hoe het proces ernaartoe uit gaan zien. Hier wil de DECZ zich hard voor maken. Het klimaatakkoord geeft aan dat minimaal 50% lokaal eigenaarschap moet zijn. De gemeente Zeist heeft zelfs een voorkeur voor 100%. Waarom ook niet? Het liefst willen we alle voordelen lokaal terug laten vloeien. En meer geld beschikbaar stellen voor het milieu, verdere verduurzaming en het landschap.

Met hulp van de overkoepelende Utrechtse Energie Coöperatie werken we nu uit hoe het mede-eigenaarschap voor de inwoners van Zeist er uit komt te zien.

Het college van B&W stelt de komende maanden een ‘gebiedsvisie A12/spoorzone’ op die in 2021 aan de raad wordt voorgelegd. Daarna kunnen initiatieven ingediend kunnen worden.