Veelgestelde vragen

De nieuwe Subdieregeling Coöperatieve Energieopwekking is – als vervanger van de oude Regeling Verlaagd Tarief – bedoeld om nieuwe lokale initiatieven voor productie-installaties voor hernieuwbare energie door coöperaties of VvE’s te ondersteunen. Het is voor coöperaties en VvE’s belangrijk dat er zekerheid bestaat over de toekomstige inkomsten en of deze voldoende zijn voor een rendabele exploitatie van de productie-installatie. Deze regeling biedt deze zekerheid. Productie-installaties worden via deze regeling ondersteund met een passend bedrag per kWh dat aansluit bij de kosten van de productie-installatie.

Met deze nieuwe Subsidieregeling wordt de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling) beëindigd voor nieuwe projecten. In de oude postcoderoosregeling krijgen de leden van een coöperatie, die duurzame elektriciteit opwekt, korting op hun energiebelasting, zolang deze leden wonen of gevestigd zijn in de zogenaamde postcoderoos.

Een postcoderoos is het gebied van aangrenzende postcodes waarin de productie-installatie ligt. De leden van een coöperatie of VvE die gezamenlijk eigenaar zijn van een productie-installatie moeten wonen binnen dit postcoderoosgebied.

Het kabinet wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Achterliggend idee is dat daarmee niet alleen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling voor duurzame energie, maar ook aan een groter draagvlak voor duurzame energie. Burgers worden immers zelf producent. Bovendien zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder netgebruik, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Voor coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE). Met het oog op de doelstelling van de regeling hebben alleen rechtsvormen toegang tot de regeling, waarbinnen door de leden wordt samengewerkt en alle leden zeggenschap hebben. 

Dat is dus de reden dat je pas kunt participeren wanneer je lid bent van de DECZ.

De coöperatie vraagt de subsidie aan en is de ontvanger van de subsidie. De coöperatie is immers ook de entiteit die investeert in de productie-installatie en die ook de inkomsten ontvangt uit bijvoorbeeld de verkoop van de opgewekte energie. De coöperatie heeft zodoende de centrale regie over de financiën met betrekking tot de energieproductie.