Onderzoeksboring naar aardwarmte

Aardwarmte (geothermie) wordt in Nederland, en ook in het buitenland al veel gebruikt.  De kassen in  het Westland en ook een groot gedeelte van Parijs worden duurzaam verwarmd met aardwarmte.  In de energietransitie is naast het opwekken van duurzame elektriciteit, ook het duurzaam verwarmen van huizen en andere gebouwen een grote opgave.

In de transitievisie warmte van de gemeente Zeist is aangegeven waar warmtebronnen binnen onze kernen te vinden zijn. Dat zijn er weinig. Dat maakt het oplossen van de warmtepuzzel een heel lastige opgave.

Wat we nog niet goed in beeld hebben is of onze ondergrond geschikt is voor het gebruik van aardwarmte. Als dat zo is dan hebben we minder elektriciteit nodig voor het verwarmen van onze woningen. Dat is fijn want we willen ook al elektriciteit gaan gebruiken voor elektrische auto’s, koken etcetera. In de afgelopen jaren is seismisch onderzoek gedaan in heel Nederland. Daarmee is veel relevante informatie verzameld ook in onze kernen.

Er is binnen onze gemeentegrenzen een gebied gevonden waar in potentie geothermie kansrijk zou kunnen zijn. Energie Beheer Nederland, onderzoekt nu of in dat gebied een mogelijkheid is om een zogenaamde onderzoeksboring te verrichten. Het gebied bevindt zich vlakbij de wijk Brugakker.

Je vindt op deze site veel informatie over de onderzoeksboring. En ook op de website scanaardwarmte.nl vind je veel informatie

DECZ vindt het heel goed dat we snel weten of geothermie een mogelijkheid is in onze omgeving. Dat is belangrijk voor het kunnen oplossen van de puzzel van de warmtetransitie waar we voor staan.

Je leest hier over het besluit van de gemeente Zeist en de provincie Utrecht.