DECZ doet mee aan initiatief voor windenergie

6 coöperaties, waaronder ook DECZ hebben de handen ineen geslagen om twee windparken te ontwikkelen langs de A28. De coöperaties gaan binnenkort een samenwerkingsovereenkomst aan, projectteams en een stuurgroep opstarten. Lees hieronder het persbericht dat onlangs verschenen is.

Zes energiecoöperaties starten initiatief voor windenergie langs de A28 en de Vlasakkers

Zes energiecoöperaties slaan de handen ineen onder de naam Wind4U. Doel is om voor 40 tot 50 duizend huishoudens elektriciteit op te wekken. Dit is ongeveer evenveel als alle huishoudens in Leusden en Soest bij elkaar opgeteld. Het gaat om twee windparken met meerdere windmolens rond de A28 in de regio Amersfoort/ Soest. De locaties zijn aangewezen door Rijkswaterstaat en in overeenstemming met omliggende gemeenten onderzocht. De zes coöperaties willen de duurzame energie toegankelijk maken voor iedereen die woont in de gemeenten Amersfoort, Soest, Zeist, Woudenberg, Leusden, Woudenberg, Baarn, Eemnes en Bunschoten.

Allart Goekoop, bestuurslid van Coöperatie Soester Energie: “Met deze samenwerking van zes coöperaties creëren wij een enorm lokaal draagvlak. Opgeteld hebben de coöperaties meer dan duizend leden. Mensen die allemaal gemotiveerd zijn om samen hun eigen duurzame energie op te wekken.”

Het doel is om een zo groot mogelijk deel lokaal eigendom te realiseren, liefst 100%. Daarmee krijgen inwoners lokaal zeggenschap over de precieze invulling van de windparken, en komen de opbrengsten ten goede aan de lokale gemeenschap en de natuur. Ook is er op deze manier eigenaarschap over de stroom. Deelname staat open voor iedereen die woont in de regio, ongeacht hoeveel geld deelnemers investeren.

De locaties worden beschikbaar gesteld door het programma Energie Opwekking op Rijksgronden, afgekort OER. Op 13 mei is een vrij gedetailleerd vooronderzoek van deze locaties gepubliceerd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat het mogelijk is om een flinke hoeveelheid energie op te wekken binnen de wettelijke kaders en met beperkte overlast voor de omwonenden. Het onderzoek naar de effecten op de natuur loopt nog.

De zes coöperaties gaan een samenwerkingsovereenkomst aan en projectteams en een stuurgroep opstarten. De deelnemende coöperaties zijn:

  1. De Windvogel, een landelijke coöperatie die al vanaf 1988 windmolens bouwt en exploiteert samen met andere coöperaties.
  2. Samen Energie Amersfoort: een Amersfoortse energiecoöperatie met het project Soesterwijkwiek dat staat voor 100% lokaal eigendom van 2 windmolens.
  3. Soester Energie: een energiecoöperatie voor en door Soesters met mooie projecten op het gebied van zon, warmte en elektrische auto’s.
  4. Duurzame Energie Coöperatie Zeist: de coöperatie in Zeist met zonnestroomprojecten.
  1. ZonopWoudenberg: met zonnestroom en zonnedaken uit Woudenberg.
  2. Windkracht Eemland: een regio coöperatie voor de hele regio Eemland met als doel windmolens voor de regio te realiseren.

Mark Goedkoop, voorzitter Coöperatie Windkracht Eemland: “Zo hebben we voor elk wat wils: inwoners dier geïnteresseerd zij kunnen lid worden van de coöperatie in hun eigen gemeente, van de regio coöperatie of van de landelijke coöperatie. Je kunt dan al direct in zon of wind investeren bij een coöperatie naar keuze. Ook kunnen mensen een handje helpen door actief te worden in ons project’’.

De coöperaties begrijpen dat er ook zorgen bestaan over de effecten van windturbines. Juist daarom willen zij het heft in eigen handen houden en de impact voor omwonenden te minimaliseren. Alleen dan is het mogelijk om zelf lokaal te bepalen wat het beste is voor de regio. Allereerst komt er een uitgebreid omgevingsproces over het ontwerp van de windparken.

De topprioriteit ligt nu bij het werven van leden en bekendmaken van ons initiatief. Elk lid dat zich aanmeldt heeft direct stemrecht en dus invloed op de besluiten. Lid worden kan al voor een tientje of iets meer, afhankelijk van de coöperatie. Op termijn kunnen mensen die dat willen ook participaties kopen voor de financiering van de aan te kopen windturbines. Vooralsnog ligt de focus op het onderzoeken van de mogelijkheden en het indienen van een goed voorstel op basis van de uitnodiging van het OER project.