Uitnodiging 29 juni voor de algemene ledenvergadering om 19.30 uur

Je vindt hier de uitnodiging die we aan de leden gestuurd hebbenBeste leden van de Duurzame Energie Coöperatie Zeist

Graag nodigen we je uit voor de eerste (online) algemene ledenvergadering van de coöperatie op dinsdag 29 juni om 19.30 uur. Meld je svp aan via secretaris@decz.nl. Je ontvangt dan uiterlijk een dag voor de vergadering een link via ZOOM.

Deze eerste ALV is een mooie gelegenheid om je te informeren waar we staan en wat we doen. Natuurlijk hebben we het over het project Boer Aart en de enorme belangstelling voor de inschrijving. Ook komen de ontwikkelingen van zon op dak, zon op land en windenergie aanbod.

Heugelijk feit is dat we ook een nieuw bestuurslid ter benoeming voorstellen, Remco van Ee. Remco wordt algemeen bestuurslid en zal zich o.a. op warme en zon op dak richten. Hij heeft veel ervaring in duurzame sector en is nu o.a. actief in de geothermie. Hij stelt zich graag aan je voor op de ALV.

Agenda

  • Welkom door de voorzitter
  • Voorstelrondje bestuur en stuk achtergrond/geschiedenis
  • Organisatie Duurzame Energie Coöperatie Zeist
  • Benoeming bestuurslid Remco van Ee
  • Financieel Jaarverslag en decharge
  • Begroting 2021
  • Zon op dak (oa boer Aart en Jordan) en verdeling panelen
  • Zon op land en windenergie
  • Warmtetransitie
  • Wvttk

De uiteindelijke agenda en de (jaar)stukken krijg je op zijn laatst een week voor de bijeenkomst.

We zijn benieuwd naar de verwachtingen die jij als lid van de Duurzame Energie Coöperatie hebt. We hebben een korte enquête (5 vragen) gemaakt en vragen je die in te vullen via de volgende link: https://forms.gle/WaQxhyTV8zYfS7bX7

Alvast bedankt voor het invullen en tot de 29e!