Het Jordan

Het dak van het Jordan Montessori Lyceum Utrecht (‘Het Jordan’) biedt goede mogelijkheden om elektriciteit met behulp van de zon te produceren. Er wordt naar de technische geschiktheid van verschillende dakvlakken gekeken via een bouwkundig onderzoek, waarmee vastgesteld kan worden in hoeverre er ruimte is voor additionele ballast (de zonnepanelen en de integratiestructuur waarmee deze aan het dak worden vastgemaakt). Ook het Ecoteam van de school waarin leerlingen en docenten aan milieu-activiteiten werken, is hierin betrokken.

Er is inmiddels een intentieverklaring voor de samenwerking tussen het Jordan en DECZ en is er een aanvraag gedaan bij het SDE+ programma van de overheid. Mocht deze onverhoopt niet gehonoreerd worden, dan maken we er een ‘gewoon’ Postcoderoos project van. In beide gevallen hebben we personen uit Zeist nodig die deelnemen hierin.